29.06—06.10.2024
Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm
Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm

Wit.th

Website

missie

Wit.h focust op eigengereide kunst die zich niet de wet laat spellen door de markt of andere, externe tendensen.

Wit.h staat ethisch, esthetisch en politiek op één lijn met kunstenaars die we om activistische redenen Crip* noemen. Wit.h bevraagt en herdenkt daarom de toegankelijkheid van het kunstenveld en wil het kleurrijk bevolken.

Hiervoor organiseert Wit.h artistieke expedities waarin kunstenaars in kleine collectieven samenwerken, hun competenties en vaardigheden ontwikkelen en hun positie in de hedendaagse kunst en samenleving verhelderen.

Wit.h kiest voor samenwerking in het brede culturele veld.

visie

Wit.h werkt aan een alternatieve toekomst, een vitale, sociale en inclusieve samenleving waarbij de verschillen een meerwaarde zijn. Wit.h is ervan overtuigd dat het herdenken van de culturele veronderstellingen over Crip en Art de samenleving ten goede zal komen. Daarom streeft Wit.h naar een cultuur van gelijkwaardigheid en respect t.a.v. de individuele kunstenaar, de Crip en al wie zich hiermee identificeert.

Wit.h creëert ook kansen voor kunstenaars om te groeien in een zinvol artistiek leven en er op eigen wijze bij te horen.

Wit.h moedigt intensieve samenwerking onder beeldende kunstenaars aan en stimuleert het collectief inzetten van ideeën, kennis en ervaring om nieuwe, relevante artistieke oplossingen te bedenken.

Wit.h brengt kunstenaars, wetenschappers, curatoren, artistiek leiders en begeleiders in dialoog met het leven en werk van kunstenaars in een Crip positie of identiteit.

Hierbij aansluitend probeert Wit.h presentatieplekken bij te staan om deze kunstenaars participatief op te nemen in hun programmatie.

*Crip is de trotse geuzennaam voor al wie afwijkt van ‘het normale’, ‘het gepaste’, ‘het herkenbare’. Crip ben je bijvoorbeeld vanwege een handicap, een psychische kwetsbaarheid of om nog een heel andere reden.