29.06—06.10.2024
Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm
Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm Tuesday to Sunday from 10am to 6pm
PREVIEW 25 JUN TIJDELIJKE SELECTIE 06

Hang Man, by Her Own Design, 2021

Felix Beaudry, US
industrially woven, cotton thread, 66 x 96.5 cm
The intriguing textile works of Felix Beaudry build a personal universe that explores themes such as individuality, gender, culture and media. He draws his iconography from ancient myths, legends and sagas. Each of his works is made with an industrial knitting machine. This creates the textile's typical texture.

Met het kunstwerk Patri-arches, Petri dishes onderzoekt hij hoe wij onze identiteit persoonlijk vormgeven en hoe dit mee kan zorgen voor groepsvorming en verbinding met anderen. Beaudry haalde de inspiratie voor de tentvormige constructie uit de jaarlijkse kampeertrips met zijn ouders in zijn jeugdjaren. Net zoals zij toen een tent opzetten als tijdelijk onderkomen voor hun gezin, wil Beaudry met Patri-arches, Petri dishes een symbolisch huis en een veilige haven creëren voor diegenen die omwille van hun identiteit niet altijd een thuis vinden in onze maatschappij . De pilaren van de tent bestaan uit menselijke armen en benen. Ze lijken je als bezoeker bijna te willen omarmen. Binnenin word je verwelkomd door ouderlijke figuren. Met deze menselijke componenten verwijst het werk meteen ook naar het belang van een gemeenschap, die als het ware een alternatieve familie kan zijn.

Patri-arches, Petri dishes is te zien in de Oude Raadszaal van het historische stadhuis van Kortrijk. Het is een rijkversierde zaal die opvalt door het scenische lederbehang en de 16e-eeuwse schouw, die centraal in de ruimte staat. In de schouw zijn een honderdtal allegorische figuren verwerkt die verschillende ondeugden en de daaropvolgende straffen afbeelden. Wie naar het plafond kijkt vindt nog meer morele boodschappen. De kleurrijke houten figuren stellen zogenaamde vrouwenlisten voor en dienden als waarschuwing voor de macht die vrouwen over mannen zouden kunnen uitoefenen. Hoewel Beaudry gebruik maakt van een gelijkaardige historische beeldtaal, wil hij ons niet waarschuwen of de les spellen, integendeel. In zijn wereld worden de klassieke gender- en machtsverhoudingen opengebroken en verrijkt met een boodschap van openheid en gelijkheid.

23 artists present inspiring work at unique locations at historical sites in Kortrijk

Discover the parcours