29.06—06.10.2024

After Paradise

Het thema van de derde Triënnale is ‘After Paradise’ : ‘Wat na het ‘paradijs’? In contrast met de harmonie en de rijke overvloed die er in het paradijs terug te vinden is, confronteert het na-paradijs ons met grondstoftekorten, sociale spanningen en een sterk vervuild milieu. Hoewel dit overwegend negatief klinkt, wil After Paradise eerder een positief verhaal vertellen. Verantwoordelijkheid nemen en empowerment staan hierbij centraal. Dit wordt weerspiegeld in de artistieke invulling, met een focus op werken die uitdagen tot dialoog, tot reflectie en tot actie.
Triennale kortrijk

Wanneer we beseffen dat het paradijs onherroepelijk verloren is gegaan, hoeft dat niet noodzakelijk te resulteren in negatieve gevoelens als melancholie, verdriet of defaitisme. Je zou net zo goed kunnen zeggen dat we enkel dankzij dat besef van een ‘verloren paradijs’ kunnen begrijpen welke vragen en uitdagingen er vandaag werkelijk toe doen. In het paradijs werden materiële overvloed, sociale harmonie en natuurlijke zuiverheid als een evidentie beschouwd: er werd niet bij stilgestaan en men besefte niet dat ook dat zou kunnen verdwijnen. Enkel na het paradijs kan er sprake zijn van verantwoordelijkheid en ‘empowerment’. Verantwoordelijkheid als in het besef dat we die waarden moeten koesteren, dat ze niet evident zijn, en dat de mens er verantwoordelijk voor is. Empowerment is dan weer het besef dat we zelf actie moet ondernemen om een leefbare wereld te scheppen.

Een perfecte wereld is voor de mens namelijk niet binnen bereik, maar de mens kan wel werken aan een betere wereld. We moeten samen nadenken over wat we uit het verleden willen meenemen naar de toekomst, en wat niet. En we beseffen dat het aan ons is om de toekomst vorm te geven.

Het concept voor ‘After Paradise’ kwam tot stand door een samenwerking tussen de curatoren (Hilde Teerlinck en Patrick Ronse) en Stéphane Symons (KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte).

In samenwerking met de Stad Kortrijk werken we met Be-Part voor de derde keer aan een editie van de Triënnale. Het concept van deze editie sluit meer dan ooit aan bij de globale, maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan. De hoop om de beperkingen die deze uitdagingen met zich meebrengen te overstijgen is heel sterk aanwezig in ‘After Paradise’.
— Patrick Ronse Curator