29.06—06.10.2024

Triënnale Kortrijk 2021: Paradise

Paradise kortrijk
Van 26 juni tot 24 oktober 2021 vond de tweede editie van de Triënnale Kortrijk plaats. Het thema van het kunstenparcours was Paradise. In een wereld die verre van hoopvol lijkt, durfde Paradise in te zoomen op het idee van een paradijselijk leven waarin iedereen een zorgeloos bestaan leidt. Maar wat betekent ‘het paradijs’ voor elk van ons? En hoe bouw je aan een betere wereld?

Hedendaagse kunstenaars ontleedden deze vragen vanuit een sociaal, ecologisch, architecturaal of technologisch standpunt. De publieke ruimte van Kortrijk, tentoonstellingssites en historische locaties werden ingenomen door monumentale en interactieve kunst die de notie paradijs in vraag stelde en het publiek tegelijk confronteerde en hoop gaf.

Curatoren: Patrick Ronse (Be-Part, Platform voor actuele kunst) en Hilde Teerlinck (Han Nefkens Foundation)

Kunstenaars