29.06—06.10.2024

Academie Kortrijk

Academie kortrijk Website
Academie Kortrijk

Academie Kortrijk telt meer dan 2000 leerlingen die een opleiding volgen binnen de beeldende kunsten. Een breed publiek van 6 jaar tot 85 jaar verkent hier zijn artistieke interesses en mogelijkheden.

De Academie is gehuisvest in een historisch gebouw op de Houtmarkt. De centrale hal in deze voormalige rijkswachtkazerne fungeert als tentoonstellingsruimte. Hier tonen we met trots de artistieke werken van zowel eigen studenten als professionele kunstenaars.