29.06—06.10.2024

rhizome

Rhizome logo Website
Rhizome DASH view

rhizome_ is een niet commercieel tentoonstellingsplatform voor hedendaagse kunst in Kortrijk dat zijn wortels heeft in het principe van verbindend denken. Dit resulteert in samenwerkingen met kunstenaars, curatoren en organisaties die actief zijn in het kunstlandschap.