29.06—06.10.2024
Kopie van dm headshot sml dane mitchell custom 1524655637

Dane Mitchell

1976, Nieuw-Zeeland
In zijn werk probeert Dane Mitchell de fysieke kenmerken van het immateriële zichtbaar te maken. Met behulp van geuren, bezwerende spreuken en sjamanen kanaliseert hij onzichtbare krachten tot concrete vormen. Op die manier slaat hij een brug tussen spirituele trends en kunststromingen als minimalisme en conceptualisme.

Het werk van Dane Mitchell draait rond de fysieke kenmerken van het ontastbare en de zichtbare verschijningsvormen van andere dimensies. Hij gaat op zoek naar het potentieel van objecten en ideeën om te verschijnen en weer te verdwijnen, en onderzoekt ons voorstellings- en waarnemingsvermogen op het vlak van transfiguratie. Met zijn werk roept Mitchell een verband op tussen de zinnelijke, fenomenologische en speculatieve werelden van materialen en kennis- of geloofssystemen en de wijze waarop wij ze ervaren. Met behulp van geuren, bezwerende spreuken en sjamanen kanaliseert het werk van Mitchell onzichtbare krachten tot concrete vormen. Zo laat hij de bekommernis van de spiritualist om sporen en overblijfselen te vinden, samenvloeien met de erfenis van de minimalistische en conceptuele kunst.

Kunstwerken vorige edities