29.06—06.10.2024
Kendell geers google drive 1621511481

Kendell Geers

1968, Zuid-Afrika
De Zuid-Afrikaanse Kunstenaar Kendell Geers (1968) leeft en werkt in Brussel en groeide op in een Zuid-Afrikaans arbeidersgezin op het hoogtepunt van Apartheid. Geers maakt al snel deel uit van de verzetsbeweging die actie voert tegen de misdaden tegen de mensheid. Vanuit zijn ervaringen als revolutionair ontwikkelde hij een praktijk die ethiek en esthetiek ziet als twee zijden van dezelfde medaille, blinkend rond de nek van de geschiedenis. In zijn oeuvre worden het discours van de kunsthistorie bevraagd, de taal van macht en ideologische codes ondermijnd, verwachtingen verpletterd en geloofssystemen getransformeerd tot esthetische codes. Op de Biënnale van Venetië in 1993 wijzigde hij zijn geboortedatum officieel naar mei 1968, een historisch belangrijk jaar voor bevrijding en gelijkheid van mensen wereldwijd.