29.06—06.10.2024
Map13 1525771745

MAP 13

Spanje
Map13 is een collectief van architecten dat gevestigd is in Barcelona en opgericht werd door Marta Domenech Rodriguez, David Lopez en Mariana Palumbo Fernandez. Ze beschouwen architectuur als een continue onderzoeksproces dat gefocust is op het transformeren van de omgeving en maken daarbij verstandig gebruik van de beschikbare sociale en materiële bronnen. Het vertrekpunt van hun benadering is het kijken naar de grenzen van de architectuur en de focus op materiaalwetenschap, bouwtechniek en bouwprocessen. In hun werk worden zowel traditie als innovatie onlosmakelijk gebruikt als bronnen van kennis en inspiratie.

Ze pogen de wijsheid van de traditionele bouwtechnieken te herstellen en ze te moderniseren om zo efficiënt te kunnen beantwoorden aan de uitdagingen van vandaag. Ze combineren de meest recente digitale design tools met “lowtech” oplossingen.

Map13 beschouwt hun projecten als unieke kansen om hands-on workshops te organiseren, waarin burgers en metselaars samenwerken. Open constructies laten de participatie van de toekomstige gebruikers van het gebouw toe. Zo creëren ze een gemeenschap rond het gebouw en laten ze de gebruikers reeds vroeg toe om zich deze ruimte toe te eigenen.

De ruimtes die door onze maatschappij werden achtergelaten of geweigerd werden, worden zo teruggegeven aan de bevolking.

Kunstwerken vorige edities