29.06—06.10.2024
Marcbijl large 1525434687

Marc Bijl

1970, Nederland
Marc Bijl (°1970, Leerdam) is een Nederlandse kunstenaar die woont en werkt in Berlijn. Het repertoire van Bijl omvat interventies in de publieke ruimte, beeldhouwwerken en installaties. Zijn werk vormt een voortdurende zoektocht naar en een uit evenwicht brengen van de onderliggende machtsstructuren die typisch zijn voor onze massacultuur. Zo ondermijnt hij de toeschouwers perceptie van de realiteit.

Kunstwerken vorige edities