29.06—06.10.2024
Paradise kortrijk2021 135 1638183362

PALMA (I-III)

Sarah Ortmeyer, DE
Aluminium, bindmiddel, pigment, ca. 20 cm × 30 cm elk. PALMA (I-III) maakt deel uit van Ortmeyers PALMA Collectio, SILVER Collectio, EMOJI SHADOW Series en TABULA Collectio.
De Duitse kunstenares Sarah Ortmeyer (°1980, Frankfurt) daagt de status en verbeeldende kracht van voorwerpen uit. Gekende objecten die doen dromen van vakantie en het paradijs beeldt ze af in treurige tinten grijs. Zo worden familiaire vormen beladen symbolen — hun kleuren uitgevaagd, ontdaan van tropische connotaties en grotesk opgeblazen in schaal. Deze kunstwerken herinterpreteren archetypen van economisch privilege en hebzucht, en benadrukken de fragiliteit en eenzaamheid van escapisme. Geritualiseerd geluk is één van Ortmeyers belangrijkste onderzoeksthema’s. Ze ziet het als een intimiderend fenomeen waar alles gepland is met maar één doel: voel je uitverkoren. Met sensitiviteit die een balans zoekt tussen de directe aanval en subtiele allusies, legt ze de fragiliteit van het streven naar een beter leven bloot. De wondermooie en intrieste palmbomen werpen een scherpe, tragikomische schaduw van ongelijkheid, jaloezie en overdaad, zo onlosmakelijk verbonden met de materiële vertaling van het paradijs.

Andere kunstwerken van deze artiest