29.06—06.10.2024
Vipag leo copers web 1534496639

Prototype VIPAG

Leo Copers, BE
Inox, electronica
De VIPAG van Leo Copers is een uitnodiging aan de bezoeker om zichzelf vrijwillig publiekelijk te laten opsluiten in een gevangenis van metaal. Tegen de prijs van één euro en gedurende vijf minuten kan het publiek plaatsnemen in een zitkooi die in de publieke ruimte staat opgesteld. Het werk herinnert ons aan de middeleeuwse schandpaal van weleer. De bezoeker die zich in deze gevangenis laat opsluiten bekent als het ware publiekelijk zijn schuld. Daar waar de schandpaal in de middeleeuwen geen vrije keuze betrof, kiest de bezoeker hier bewust ervoor om zich als ‘schuldige’ te laten bekijken. Copers ontleedt op een subtiele manier de gelaagdheid van deze situatie: hij combineert een private ruimte met de publieke ruimte, maar bevraagt ook de grens tussen dader en slachtoffer. Verder analyseert hij ook de gemengde gevoelens waarmee de toegestroomde massa dit vreemde ‘kermisachtige’ spektakel interpreteert. Het hele gebeuren heeft iets triest en tragisch, maar tegelijk ook komisch. Zowel de leden van het publiek als de vrijwillige gevangenen worden actieve acteurs en deelnemers van het kunstwerk.