29.06—06.10.2024
Junglebookproject 1533737938

The Jungle Book Project

Pierre Bismuth, FR
Video installation, colour and sound, plasma, carpet, pillows
In The Jungle Book Project, een adaptatie van de film van Walt Disney, kent Bismuth één van de 19 talen van de verschillende versies van de film toe aan elk karakter. Zo verandert hij het gedrag en de houdingen die normaliter geassocieerd worden met een cultuur. Op deze manier moedigt hij ons aan tot reflectie over de perceptie en het begrip van talen. Het verhaal wordt een soort anti-Babel waarin de protagonisten elkaar lijken te begrijpen, desondanks hun verschillen in taalgebruik. Het is een sprookje dat ‘beter dan echt’ gemaakt wordt. De jungle, een gewelddadige en vijandige plaats, verandert in een paradijs waarin iedereen elkaar graag ziet en begrijpt. Enerzijds is dit sprookje vergelijkbaar met het utopische ideaal dat gepresenteerd wordt in de bekende roman Brave New World van Aldous Huxley. Anderzijds zet de video aan tot nadenken over wat ons onderscheidt van welke vreemdeling dan ook. De bezoeker wordt uitgenodigd om neer te gaan zitten op de gekleurde kussens en − als een individu − een keuze te maken.