29.06—06.10.2024
World on a string lores 1527692456

Track 17 - World on a string

Anna Marín, ES
Installation: wooden oak structures with piano forte / harpsichord strings , violoncello bows, grey blankets
Voor de artiest zijn de deuren een metafoor voor de aanhoudende internationale immigratie in Europa en voornamelijk in het Middellandse Zeegebied. De koorden symboliseren grenzen en barrières die de doorgang beletten.