29.06—06.10.2024
Paradise kortrijk2021 133 1638194398

Word maar snel beter

Lily Van der Stokker, NL
Billboard, 730 cm × 570 cm.
Op de gevel van de Budabrug staat in kleurige kapitale letters te lezen: ‘Word maar snel beter’. Een opbeurende boodschap voor wie het ziet en nodig heeft. Het kunstwerk is een billboard gebaseerd op een tekening die Lily van der Stokker in 1992 maakte. Met viltstift op papier schetst ze vrolijke motieven als bloemen, wolken en andere versierselen. Ze voegt korte, herkenbare zinnen toe als ‘Het ga je goed’, ‘Get well soon’ en ‘Word maar snel beter’ . Samen vormen deze tekeningen de serie Whishing You Well. Zelf zegt ze over dit kunstwerk: “Je weet dat er niemand in het bijzonder beterschap gewenst wordt. Maar er zit vreugde in het zien van deze overbekende woorden. De optimistische kleuren en vormen ondersteunen de simpele uitspraak die vaak oppervlakkig gebruikt wordt. Maar even vaak wordt het juist ook oprecht en welgemeend uitgesproken. Ik denk niet dat het kunstwerk het nodig heeft te refereren aan een concreet persoon. Het kan op zichzelf bestaan als een ik-wens-je-het-beste-kunstwerk. Het is simpele positiviteit. Ik denk dat het beeld een mooie balans laat zien tussen kleur en decoratie. En ondanks of juist door het ontbreken van context is het optimisme steeds weer voelbaar.”

Sinds de jaren negentig is Van der Stokker internationaal bekend om haar monumentale muurschilderingen. De kunstenares hanteert een positieve beeldtaal en dit doet ze zonder ironie. Thema’s als gender, zorg, schoonheid, vriendschap en huiselijkheid lopen al veertig jaar als een rode draad door haar werk. Met haar gebruik van tekst wortelt ze in de traditie van conceptuele kunstenaars zoals Joseph Kosuth, Robert Barry en Lawrence Weiner. Haar ‘lieve’ beeldtaal stelt wat als typisch vrouwelijk beschouwd wordt radicaal ter discussie. Met haar keuze voor ‘verboden’ frivole en decoratieve elementen binnen de hedendaagse kunst neemt ze een feministisch en anti-cynisch standpunt in. Het optimistische en decoratieve karakter van het kunstwerk maakt het tegendraads en daardoor bijzonder krachtig.