29.06—06.10.2024
du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h
du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h du mardi au dimanche de 10h à 18h

Patri-arches, Petri dishes, 2023

Felix Beaudry, US
tissage industriel, fil de coton, 66 x 96,5 cm
Les œuvres textiles intrigantes de Felix Beaudry donnent naissance à un univers personnel où l’artiste explore des thèmes tels que l’individualité, le genre, la culture et les médias. Son iconographie s’inspire des mythes anciens, des légendes et des sagas. Chacune de ses œuvres est réalisée à l’aide d’une machine à tricoter industrielle, ce qui se traduit par une texture typique.

Met het kunstwerk Patri-arches, Petri dishes onderzoekt hij hoe wij onze identiteit persoonlijk vormgeven en hoe dit mee kan zorgen voor groepsvorming en verbinding met anderen. Beaudry haalde de inspiratie voor de tentvormige constructie uit de jaarlijkse kampeertrips met zijn ouders in zijn jeugdjaren. Net zoals zij toen een tent opzetten als tijdelijk onderkomen voor hun gezin, wil Beaudry met Patri-arches, Petri dishes een symbolisch huis en een veilige haven creëren voor diegenen die omwille van hun identiteit niet altijd een thuis vinden in onze maatschappij . De pilaren van de tent bestaan uit menselijke armen en benen. Ze lijken je als bezoeker bijna te willen omarmen. Binnenin word je verwelkomd door ouderlijke figuren. Met deze menselijke componenten verwijst het werk meteen ook naar het belang van een gemeenschap, die als het ware een alternatieve familie kan zijn.

Patri-arches, Petri dishes is te zien in de Oude Raadszaal van het historische stadhuis van Kortrijk. Het is een rijkversierde zaal die opvalt door het scenische lederbehang en de 16e-eeuwse schouw, die centraal in de ruimte staat. In de schouw zijn een honderdtal allegorische figuren verwerkt die verschillende ondeugden en de daaropvolgende straffen afbeelden. Wie naar het plafond kijkt vindt nog meer morele boodschappen. De kleurrijke houten figuren stellen zogenaamde vrouwenlisten voor en dienden als waarschuwing voor de macht die vrouwen over mannen zouden kunnen uitoefenen. Hoewel Beaudry gebruik maakt van een gelijkaardige historische beeldtaal, wil hij ons niet waarschuwen of de les spellen, integendeel. In zijn wereld worden de klassieke gender- en machtsverhoudingen opengebroken en verrijkt met een boodschap van openheid en gelijkheid.

23 artistes présentent des œuvres inspirantes dans des sites uniques de la ville historique de Courtrai

Découvrir le parcours