29.06—06.10.2024
Kopie van heidi heidi voet medium 1524655904

Heidi Voet

1978, België
Het multidisciplinaire oeuvre van Heidi Voet (°1978, Brussel en Taipei) is getekend door haar transculturele ervaringen en biedt ons een kritische blik op de culturele conventies, gedachtegoed en de productiemethodes van onze moderne consumptiemaatschappij.

Op humoristische wijze speelt zij met alledaagse objecten en symbolen en de connotaties die deze met zich mee dragen. Vanuit haar scherpzinnige visie combineert zij elementen uit de populaire cultuur en ons alledaagse bestaan met elementen uit de kunstwereld, de geschiedenis en verscheidene culturen. Zo onderzoekt zij in haar werk hoe contrasterende tijdsregisters samen komen en vorm geven aan het heden en aan onze alomtegenwoordige ervaring van tijd.

Door haar speelse aanpak vestigt zij de aandacht op belangrijke kwesties omtrent sociale ongelijkheid, (culturele) identiteit en globalisatie.