29.06—06.10.2024
Dscf5634r 1525435333

Wim Delvoye

1965, België
Het werk van Wim Delvoye (°1965, woont te Brighton) wordt vaak geklasseerd onder de noemer neo-conceptuele kunst. Delvoye speelt met het concept van het industrieel vervaardigde product en het idee van de massaproductie uit onze hedendaagse consumptiemaatschappij, toch blijkt uit zijn materiaalkeuze vaak een liefde voor handwerk en traditie. In het werk van Delvoye staat alles op zijn kop. Vergelijkbaar met het idee van het carnavaleske van Bakhtin, wordt het profane gecombineerd met het heilige en komen elementen uit de hoge en lage cultuur samen.Deze verschuiving brengt een zekere spanning met zich mee, die de centrale bewegende kracht in zijn oeuvre vormt.

Kunstwerken vorige edities