29.06—06.10.2024
Panem delvoye 1534498858

Panem et Circenses

Wim Delvoye, BE
Het werk Panem et Circenses maakt deel uit van de reeks Goals. We zien een voetbalgoal waarvan het net vervangen werd door een glas-in-loodraam. Delvoye kruist in dit werk symbolen van hoge en lage cultuur: sport en godsdienst. De titel verwijst duidelijk naar het geloof van de Romeinse keizers die in arena’s spektakels organiseerden voor het volk om hen stil te houden. Waar men brood verwacht om de honger te stillen, blijkt ook spektakel -hoe wreed ook- een even efficiënt middel te zijn. Natuurlijk valt dit werk niet alleen in een historische context te lezen: het is bijzonder actueel in onze huidige maatschappij, waar mensen door massamedia, sport en vergelijkbare evenementen en spektakels in slaap worden gewiegd. Tezelfdertijd legt de kunstenaar ook duidelijk de vinger op de wond. Het is duidelijk dat deze ‘goal’ te fragiel en te breekbaar is om te kunnen bestaan. Het is een nutteloos object, overbodig zoals elk ornament. Natuurlijk verbergt het ook een scherpe kritiek op onze Vlaamse, burgerlijke cultuur. Delvoye is er zich van bewust dat de keuze van glas-in-loodramen onmiddellijk verwijst naar vergelijkbare spotprenten van bijvoorbeeld Brueghel, die vergelijkbare wantoestanden aan de kaak stelden. Maar zoals het werk van deze meester valt ook Delvoyes werk tegelijkertijd als gezonde, maar serieus bedoelde grap te interpreteren. Hij speelt met onze zintuigen en met ons intellect en lokt ons uit tot gewaagde bijgedachten.