29.06—06.10.2024
Paradise kortrijk2021 301 1631022558

HAPPY TOGETHER

Choi Jeong-Hwa, KR
Plastiek, staal, 1800 cm Ø, 300 cm H
Voor het kunstwerk HAPPY TOGETHER (2021) werkte Choi Jeong-Hwa (°1961) samen met het Belgische familiebedrijf Moderna. Met hun slogan ‘Creating smart plastics for happy pets’ zijn ze een mooie match. Het monument uit kleurrijke kattenbakken en huisdierbedden van Moderna zal na Paradise Kortrijk 2021 door het bedrijf volledig gerecycleerd en omgetoverd worden tot nieuwe, elegante benodigdheden voor huisdieren. Zo probeert Choi de harmonie tussen mens en natuur duidelijk te maken; al ordenend suggereert de kunstenaar een methode om plastic bruikbaar te maken en om de geest van plastic te herbekijken als iets dat niet louter wegwerpbaar is. Zijn speelse praktijk becommentarieert, door letterlijk in het dagelijks leven te gaan staan, de geprivilegieerde omgeving van kunstinstellingen en stelt de kunstmarkt in vraag in de context van massaconsumptie. Choi onderzoekt het idee van het artificiële en het permanente aan de hand van plastic en weigert zijn kunst te categoriseren.