29.06—06.10.2024
Untitled 1 1533737670

Untitled (Tennis Balls)

Erwin Wurm, AT
One Minute Sculpture
Organisation of Love, Hold your breath and think of Spinoza, The Half Truth en Untitled (tennis balls) maken allen deel uit van de reeks One Minute Sculptures. In deze reeks wordt de bezoeker geconfronteerd met instructies die tonen welke pose ze moeten aannemen, gebruik makend van een reeks objecten die gepresenteerd worden op een sokkel. Zoals de naam van de reeks reeds suggereert moeten de deelnemers deze pose een volledige minuut volhouden. De bezoekers worden zo verheven tot sculptuur. Wurm bevraagt hier het temporele aspect van het beeldhouwwerk, dat in zijn klassieke zin een statisch en onveranderlijk gegeven is. Wanneer wordt een actie een ruimtelijk element en wanneer wordt het sculpturale aspect zodanig sterk dat het als sculptuur moet worden gelezen? De instructies die de toeschouwer voorgeschoteld krijgt zijn geen suggesties. Je kan de instructies niet gedeeltelijk volgen of er je eigen draai aan geven. In dit spel is geen ruimte voor speling. Zij die deelnemen aan het spel zijn geen gelijke spelers. De onbuigzame houding van Wurm moet echter niet gezien worden als een poging ons het zwijgen op te leggen, maar kan evengoed op uitdagende wijze een aanzet geven tot een dialoog.